Nouns and Demonstrative Pronouns
Samostalniki in kazalni zaimki

Purchase

Learn Slovenian Online

This lesson is only available with the purchase of Learn Slovenian Online.

Get Instant Access Now

Learn more about the course, or, Login.Course Overview

 1. Getting Started
  Začetek
 2. Audio Downloads
 3. The Slovenian Alphabet
  Slovenska abeceda
 4. Slovenian-English Dictionary
  Slovensko-angleški slovar
 5. How Slovenian Sounds: About Slovenia
  O Sloveniji
 6. Deconstructing Grammar
  Razčlenitev slovnice
 7. Introducing Cases and Dual
  Predstavitev sklonov in dvojine
 8. Pronunciation
  Izgovorjava
 9. Dialogue One
  Prvi dialog
 10. Dialogue Two
  Drugi dialog
 11. Formal Telephone Conversation
  Formalni telefonski pogovor
 12. Useful Phrases
  Uporabne fraze
 13. Interrogatives, Greetings, Introductions
  Vprašanja, pozdravi, predstavljanje
 14. Travel
  Potovanje
 15. At a Restaurant
  V restavraciji
 16. City and Cultural Sights
  Mestne in kulturne znamenitosti
 17. Bank, Post Office and Shopping
  Banka, pošta, nakupovanje
 18. Sport
  Šport
 19. Relatives
  Sorodniki
 20. Professions and Schooling
  Poklici in šolanje
 21. Numbers
  Števila
 22. Time
  Čas
 23. Date
  Datum
 24. Nouns and Demonstrative Pronouns
  Samostalniki in kazalni zaimki
 25. Colours
  Barve
 26. Adjectives
  Pridevniki
 27. Languages and Nationalities
  Jeziki in narodnosti
 28. Possessive Pronouns
  Svojilni zaimki
 29. Present Tense Verbs
  Glagoli v sedanjiku
 30. Negation
  Zanikanje
 31. Past Tense Verbs
  Glagoli v pretekliku
 32. Future Tense Verbs
  Glagoli v prihodnjiku
 33. Imperative
  Velelnik
 34. Modal Verbs
  Modalni glagoli
 35. Most Common Verbs and Participles
  Najpogostejši glagoli in deležniki
 36. Cases and Declining Nouns
  Skloni in sklanjatve
 37. Prepositions and Declining Nouns
  Predlogi in sklanjatve
 38. Next Steps
  Naslednji koraki